Chiến thuật Virtual World

Chiến thuật Virtual World

Virtual World tuy là 1 Deck mới, nhưng đã rất sớm lên được metagame nhờ việc Special Summon liên tục và khả năng cộng liên tục. Được giới thiệu từ tạp chí V-Jump từ tháng 3, nhưng phải đến khi set Phantom Rage ra mắt, Virtual World mới chính thức có thể tự chơi được và có thể đứng với hàng ngũ các Deck meta mạnh. Đến khi set Blazing Vortex được ra mắt, Virtual World đã trở nên vô cùng mạnh và vượt lên trở thành deck đứng đầu top tier trên cả OCG à TCG. Đến nay, tuy đã bị vào banlist thẳng tay ở cả 2 Format nhưng dường như Virtual World vẫn là một thế lực mạnh trong cả 2 format

I. Các lá bài Virtual World:Chiến thuật Virtual World

1. Monster:Chiến thuật Virtual World

Hầu hết các lá bài Virtual World đều có khả năng chọn 1 lá Virtual World trên sân, gửi 1 lá bài Virtual World khác tính trong Deck (ví dụ như bạn chọn Trap thì bạn sẽ gửi Monster/Spell từ bộ bài xuống mộ), và gọi lá bài đó lên sân, rồi làm việc gì khác(eff này mình sẽ chỉ nói qua trong này thôi). Điều này giúp cho bạn nhanh chóng thực hiện combo và kể cả khi ăn handtrap, nếu còn hàng thì bạn vẫn có thể quay được nhanh chóng. Nhưng mà nhớ một điều là khi bạn kích eff này thì bạn không được thực hiện triệu hồi các quái thú khác. trừ các quái thú có Level/Rank cao hơn hoặc bằng 3 (đồng nghĩa bạn sẽ không ra được các quái thú Link mạnh như Apollousa, Bow of the Goddess).

Giới thiệu vậy đủ rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào các lá bài Monster nhé!

a) Các level 3 monster:

Virtual World Mai-Hime – Lulu
Virtual World Mai-Hime - Lulu - Card Information | Yu-Gi-Oh! Database
Virtual World Mai-Hime – Lulu

Level 3 WIND Psychic Tuner Effect Monster ATK/1600 DEF/600

If this card is in your hand: You can target 1 “Virtual World” card you control; send 1 “Virtual World” card of a different type (Monster, Spell, Trap) from your Deck to the GY, and if you do, Special Summon this card, then, you can add 1 “Virtual World” card of the third type from your Deck to your hand, except “Virtual World Mai-Hime – Lulu”. For the rest of this turn, you can only Special Summon Level/Rank 3 or higher monsters. You can only use this effect of “Virtual World Mai-Hime – Lulu” once per turn.

Đây là Searcher chủ lực của Deck. Khi lá bài này trên sân, bạn chọn 1 face-up card và gửi 1 lá khác tính từ Deck xuống mộ, gọi nó lên sân và sau đó được add 1 lá bài có tính khác 2 lá bài trên từ bộ bài lên tay(Giả sử bạn chọn Monster, rồi bạn sẽ gửi Spell, cuối cùng bạn sẽ được add Trap). Thường thì bạn sẽ lựa chọn lá Trap của Deck: Virtual World Gate – Chuche, rồi bạn sẽ send 1 lá Spell khác trong Deck xuống mộ để add 1 Virtual World Monster từ Deck lên tay. Một bộ bài không có Searcher thì không thể nào ổn định được, do đó đây là lá bài quan trong nhất trong Deck, đặc biệt là nếu bạn muốn bắt đầu thực thi combo.

Chơi 3 là điều không bàn cãi.

Virtual World Xiezhi – Jiji
Virtual World Xiezhi - Jiji - Yu-Gi-Oh! Card Tagger - By YGOPRODeck
Virtual World Xiezhi – Jiji

Level 3 EARTH Wyrm Effect Monster ATK/1000 DEF/1600

If this card is in your hand: You can target 1 “Virtual World” card you control; send 1 “Virtual World” card of a different type (Monster, Spell, Trap) from your Deck to the GY, and if you do, Special Summon this card, then, during the End Phase of this turn, you can add 1 “Virtual World” monster from your GY to your hand, except “Virtual World Xiezhi – Jiji”. For the rest of this turn, you can only Special Summon Level/Rank 3 or higher monsters. You can only use this effect of “Virtual World Xiezhi – Jiji” once per turn.

Đây là Recycler quan trọng trong Deck. Khi bạn gọi được nó từ eff chính bản thân nó (cũng như trên), bạn có thể kéo lại 1 Virtual World từ mộ về tay trong End Phase của lượt đó. Bởi vì trong format OCG vẫn là format control (hơi quay tay 1 chút) nên dù lên được True King of All Calamities thì chưa chắc bạn có thể chắc chắn thắng được. Do đó, bạn nên gọi lá bài này trong lần gọi thứ 2 để recycler lại Lulu để tiếp tục quay tay trong những turn kế. Đương nhiên ở TCG thì đây cũng là 1 lá bài quan trọng, vì giúp bạn có tài nguyên trong những turn kế (vì đây không phải deck Combo mạnh).

Chơi 3.Chiến thuật Virtual World

Virtual World Hime – Nyannyan
Virtual World Hime – Nyannyan

Level 3 WIND Psychic Effect Monster ATK/1500 DEF/1500

If a Level 3 monster(s) is Normal or Special Summoned to your field while this card is in your GY (except during the Damage Step): You can Special Summon this card as a Tuner, but banish it when it leaves the field, also for the rest of this turn, you can only Special Summon Level/Rank 3 or higher monsters. If this card is banished: You can target 1 of your other banished cards; shuffle it into the Deck. You can only use each effect of “Virtual World Hime – Nyannyan” once per turn.

Là quái thú Level 3 duy nhất không có khả năng tự gọi bản thân từ tay. Khi bạn có Level 3 được triệu hồi mà khi lá bài này ở mộ thì bạn được “trồi” lá bài này lên sân và trở thành Tuner. Nyannyan giúp bạn Extend combo và giúp bạn lên True King of All Calamities dễ dàng hơn.Ngoài ra khi bị trục xuất thì Nyannyan giúp bạn tái chế 1 lá bài bị trục xuất về Deck. Điểm đặc biệt của effect này là bạn có thể tái chế lại lá bài banish face-down (bởi eff của Pot of Desires). Nhưng mà chơi lá bài này cũng mang lại hiểm họa brick khi bạn không có lá bài nào có thể tự gọi lên từ tay.

Chơi 2-3.

b) Các quái thú Level 6:

Virtual World Roshi – Laolao
Virtual World Roshi - Laolao - Yu-Gi-Oh! Card Tagger - By YGOPRODeck
Virtual World Roshi – Laolao

Level 6 WIND Psychic Tuner Effect Monster ATK/0 DEF/2400

If this card is in your hand: You can target 1 “Virtual World” card you control; send 1 “Virtual World” card of a different type (Monster, Spell, Trap) from your Deck to the GY, and if you do, Special Summon this card, then, you can Special Summon 1 “Virtual World” monster from your GY in Defense Position, with a different name than the card sent to the GY, but negate its effects. For the rest of this turn, you can only Special Summon Level/Rank 3 or higher monsters. You can only use this effect of “Virtual World Roshi – Laolao” once per turn.

Cũng có khả năng tự gọi bản thân từ tay, nhưng bạn có thể gọi lại 1 Virtual World từ mộ lên sân khác tên lá bài bị gửi xuống mộ bởi eff này. Đây là con đường ngắn nhất giúp bạn lên Synchro Level 9 rồi lên True King of All Calamities.

Chơi 3.Chiến thuật Virtual World

Virtual World Kirin – Lili
Virtual World Kirin - Lili - Yu-Gi-Oh! Card Tagger - By YGOPRODeck
Virtual World Kirin – Lili

Level 6 EARTH Wyrm Effect Monster ATK/1800 DEF/600

If this card is in your hand: You can target 1 “Virtual World” card you control; send 1 “Virtual World” card of a different type (Monster, Spell, Trap) from your Deck to the GY, and if you do, Special Summon this card, then, you can send 1 “Virtual World” card of the third type from your Deck to the GY, except “Virtual World Kirin – Lili”. For the rest of this turn, you can only Special Summon Level/Rank 3 or higher monsters. You can only use this effect of “Virtual World Kirin – Lili” once per turn.

Đây là lá bài “Double Foolish” – gửi 2 lần xuống mộ. Lili giúp bạn đẩy mạnh việc send Spell/Trap xuống mộ, hay các mảnh Virtual World cần thiếu để chôn xuống mộ, để Laolao kéo về và trigger các hiệu ứng Spell/Trap dưới mộ để thực thi combo.

Chơi 3.

Virtual World Rabbit – Tutu
Virtual World Rabbit - Tutu - Card Information | Yu-Gi-Oh! Database
Virtual World Rabbit – Tutu

Level 6 EARTH Wyrm Effect Monster ATK/1200 DEF/1800

If you control no monsters, or all monsters you controlare Psychic and/or Wyrm monsters, you can Normal Summon this card without Tributing. If this card is in your GY: You can discard 1 Psychic or Wyrm monster; Special Summon this card, and if you do, it is treated as a Tuner, but banish it when it leaves the field, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except Level/Rank 3 or higher monsters. You can only use this effect of “Virtual World Rabbit – Tutu” once per turn.

Là lá bài giúp bạn có 1 Level 6 xác “for free”, gần giống eff như Nyannyan. Nhưng thực sự không quá cần thiết, tại vì có khi gây brick không cần thiết.

Chơi 0-1. Chiến thuật Virtual World

2.Spell:Chiến thuật Virtual World

Virtual World City – Kauwloon
Virtual World City – Kauwloon

Normal Spell

Place 1 “Virtual World Gate” card from your Deck face-up in your Spell & Trap Zone, then you can apply any of the following effect(s) in sequence, based on the number of “Virtual World Gate” cards you control.
●2+: All “Virtual World” monsters you control gain 200 ATK this turn.
●3+: Send the top 3 cards of your Deck to the GY.
●4: Special Summon up to 4 “Virtual World” monsters with different names from your Extra Deck.
You can only activate 1 “Virtual World City – Kauwloon” per turn

Đây là lá bài mở đầu combo trong Deck. Bạn thường sẽ set-up các Virtual World Gate từ bộ bài lên để các Virtual World monster của chúng ta chọn nó để gửi hàng từ bộ bài và trigger eff của nó. Đây cũng là 1 Starter, 1 Searcher vô cùng hiệu quả.

(dành cho những bạn không chú ý khi chơi Offline hoặc Duelingbook: Kawloon có thể Ash được vì eff 3+)

Chơi 3 là điều không cần bàn cãi.Chiến thuật Virtual World

Virtual World Gate – Qinglong
Virtual World Gate – Qinglong

Continous Spell

You can banish 1 “Virtual World” card from your GY, then target 1 face-up monster on the field; negate its effects until the end of this turn (even if this card leaves the field). You can banish this card from your GY; add 1 “Virtual World” monster from your Deck to your hand, then send 1 card from your hand to the GY. You can only use each effect of “Virtual World Gate – Qinglong” once per turn.

Đây là cổng của Thanh Long. Bạn có thể trục xuất 1 Virtual World dưới mộ, và phủ nhận 1 quái thú face-up trên sân. Giúp bạn giải quyết được những lá bài gây khó chịu như Number F0: Utopic Future Dragon, El Shaddoll Winda,… Ngoài ra bạn có thể trục xuất lá bài này từ mộ để lấy lên tay 1 Virtual World từ Deck và sau đó gửi 1 lá từ tay xuống mộ bài. Virtual World thường sẽ tập trung đến việc phải có monster để quay combo, càng nhiều thì càng tốt, do đó Qinglong là Searcher quan trọng, không thể thiếu trong Deck.

Chơi 3.Chiến thuật Virtual World

3. Trap:

Virtual World Gate – Chuche
Virtual World Gate - Chuche by huykaiba on DeviantArt
Virtual World Gate – Chuche

Continous Trap

You can target 1 face-up card on the field; shuffle 2 of your banished “Virtual World” cards with different names from each other into the Deck, then destroy that card. During your Main Phase: You can banish this card from your GY, then target 1 “Virtual World” monster you control; increase or decrease its Level/Rank by 3 until the end of this turn. You can only use each effect of “Virtual World Gate – Chuche” once per turn.

Đây là cổng Chu Tướng(nếu mình nhớ không nhầm). Chuche giúp bạn trả lại 2 lá bài bị trục xuất từ Deck về lại Deck, sau đó phá 1 lá bài 1 face-up card trên sân. Chuche giúp bạn bắn nhiều thứ như Eldlich,… Eff thứ 2 khi giúp bạn thay đổi Level của 1 Virtual World trên sân tăng/giảm 3 bằng cách trục xuất lá bài này ở dưới mộ. Thường thì ta sẽ đưa lá bài này lên sân trước chứ chưa dùng effect của nó trước để trigger eff các Virtual World ở dưới mộ.

Chơi 2-3.

Virtual World Gate – Xuanwu
Virtual World Gate – Xuanwu

Continous Trap

During the Battle Phase, if you control another “Virtual World Gate” card: You can target 1 face-up monster on the field; change its battle position. During your Main Phase: You can banish this card from your GY, then target 1 “Virtual World” monster in your GY; Special Summon it, but negate its effects, then send 1 card from your hand to the GY. You can only use each effect of “Virtual World Gate – Xuanwu” once per turn. You can only activate 1 “Virtual World Gate – Xuanwu” per turn.

Đây là cổng Huyền Vũ (nếu mình nhớ không nhầm). Hiệu ứng đầu tiên không có gì đáng nói (nếu bạn chuẩn bị OTK). Điểm mạnh thực sự là ở eff 2. Trong Main Phase cùa mình, nó có thể đóng vai trò là 1 Monster Reborn cho Virtual World với giới hạn là negate eff của nó và 1 lá bài trên tay mình bằng cách trục xuất lá bài này.

Tuy eff 2 mạnh như vậy, nhưng mà lá bài này không nên có trên tay những turn đầu nên 1 là con số hợp lí.

4. Extra Deck:Chiến thuật Virtual World

a) Synchro Monster:

Virtual World Beast – Jiujiu
Virtual World Beast - Jiujiu - Card Information | Yu-Gi-Oh! Database
Virtual World Beast – Jiujiu

Level 6 WIND Psychic Synchro Effect Monster ATK/2400 DEF/1700

1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters
Cannot be destroyed by battle or card effects while you have 2 or more monsters in your GY with the same original Type and Attribute, but different names. You can banish 2 monsters from your GY with the same original Type and Attribute, but different names, then target 1 card on the field; send it to the GY. You can only use this effect of “Virtual World Beast – Jiujiu” once per turn.

Là 1 lá bài Synchro đầu tiên, khá quan trọng nếu không có đủ hàng để combo. Khi dưới mộ có cùng thuộc tính và hệ, nó không thể bị phá hủy. Ngoài ra, đây còn là 1 removal khá tốt khi bạn có thể trục xuất 2 lá bài cùng thuộc tính và cùng hệ nhưng khác tên. Đây còn là 1 Level 6 Synchro để Chuche hỗ trợ lên Level 9 để ra True King of All Calamities.

Chơi 1.

Virtual World Kyubi – Shenshen
Virtual World Kyubi - Shenshen - Card Information | Yu-Gi-Oh! Database
Virtual World Kyubi – Shenshen

Level 9 WIND Psychic Synchro Effect Monster ATK/2800 DEF/2400

1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters
Any card sent from the field to the GY is banished instead. You can only use each of the following effects of “Virtual World Kyubi – Shenshen” once per turn. When your monster declares an attack: You can return 1 banished monster to the owner’s GY. During your Main Phase, except the turn this card was sent to the GY: You can banish 2 other monsters from your GY with different original Types and Attributes from each other; Special Summon this card from your GY.

Đây là Dark Law phiên bản yếu hơn khi chỉ có lá bài trên sân bị trục xuất thôi và cả mình cũng bị. Eff thứ 2 giúp bạn hồi tài nguyên khi được hồi lại 1 quái thú bị trục xuất về mộ khi quái thú mình đấm. Eff này không chỉ trả 1 quái banish của bạn mà là cả đối thủ nữa.Ngoài ra eff 3 có thể tự kéo về khi trục xuất 2 quái thú khác nhau về Type và Attribute từ mộ để tự gọi về sân. Thường thì khi bạn sẽ dùng lá bài này để Xyz Summon ra True King of All Calamities rồi tách lá này để lượt kế gọi lá bài này lên sân để tiếp tục gây phiền phức cho đối thủ.

Chơi 1.

b) Xyz Monster:

Virtual World Phoenix – Fanfan
Virtual World Phoenix - Fanfan - Card Information | Yu-Gi-Oh! Database
Virtual World Phoenix – Fanfan

Rank 6 EARTH Wyrm Xyz Effect Monster ATK/2600 DEF/2000

2+ Level 6 monsters
Once per turn: You can detach 2 materials from this card, then target 1 face-up card your opponent controls and 1 card in either GY; banish them. If this Xyz Summoned card is destroyed by battle with an opponent’s attacking monster, or by an opponent’s card effect while in its owner’s Monster Zone: You can Special Summon 2 “Virtual World” monsters with the same Type and Attribute as each other from your Deck. You can only use this effect of “Virtual World Phoenix – Fanfan” once per turn

Eff 1 giúp bạn trục xuất 1 lá bài ngửa trên sân opp và 1 lá bài dưới mộ bằng cách loại 2 material. Eff này giúp bạn loại những chướng ngại như Eldlich the Golden Lord,… Ngoài ra, khi bị phá hủy, bạn có thể gọi 2 lá bài Virtual World từ Deck với cùng Type và Attribute. Một lá bài tình huống khá thú vị của Deck.

Chơi 1. Chiến thuật Virtual World

Virtual World Shell – Jaja
Virtual World Shell – Jaja

2+ Level 3 monsters
Once per turn: You can detach 1 material from this card, then target 1 face-up monster you control; it cannot be destroyed by battle until the end of your opponent’s turn. Once per turn, after damage calculation, if this card battled an opponent’s monster, while you have 2 or more monsters in your GY with the same original Type and Attribute as each other: You can banish that opponent’s monster.

Là 1 lá bài hỗ trợ bạn nhanh ra Zeus, còn là 1 bức tường bảo vệ cho bạn sống qua 1 lượt an toàn hơn. Tuy nhiên,kể từ True King of All Calamities bị lên bảng, slot cho lá bài này đôi khi bị cắt đi, và thay vào đó là một số boss Synchro khác phù hợp hơn.

Chơi 0-1.

II. Những lá bài hỗ trợ: Chiến thuật Virtual World

1.Các lá bài hỗ trợ trong Main Deck:

Các lá bài tiêu biểu như Ash Blossom & Joyous Spring, Maxx “C’ (OCG), Ghost Belle & Haunted Mansion,Infinite Impermanence,… mình xin phép không đề cập chúng ở đây nữa.

Called by the Grave/ Crossout Designator
Called by the Grave by Yugi-Master on DeviantArt
Called by the Grave

Quick-Play Spell

Target 1 monster in your opponent’s GY; banish it, and if you do, until the end of the next turn, its effects are negated, as well as the activated effects and effects on the field of monsters with the same original name.

Crossout Designator by omgitsjohannes on DeviantArt
Crossout Designator

Quick-Play Spell

Declare 1 card name; banish 1 card with that name from your Deck, and if you do, until the end of this turn, its effects are negated, as well as the activated effects and effects on the field of cards with the same original name. You can only activate 1 “Crossout Designator” per turn.

Là 2 lá bài giúp bạn tránh bị phá combo nhanh chóng. Vì Virtual World là 1 Deck trừ khá nhiều nên khi ngắt quá nhiều thì bạn sẽ không quay thành công nên phải chơi kèm 2 lá bài này.

Chơi 1 (Crossout) và 2(called).

Emergency Teleport
Emergency Teleport by hoangsnsd on DeviantArt
Emergency Teleport

Quick-Play Spell

Special Summon 1 Level 3 or lower Psychic-Type monster from your hand or Deck, but banish it during the End Phase of this turn.

Vì có khá nhiều quái thú Psychic mạnh trong Main Deck (Lulu – Nyannyan) nên chơi lá bài này để giúp bạn Extend combo.

Chơi 2 (Semi-Limited).

Pot of Desires
Pot of Desires by Yugi-Master | Anime art girl, Card art, Anime
Pot of Desires

Normal Spell

Banish 10 cards from the top of your Deck, face-down; draw 2 cards. You can only activate 1 “Pot of Desires” per turn.

Pot of Desires thì khỏi bàn, nên chơi 2 (1 ở TCG), ngoài ra những card bị trục xuất có thể được tái chế nhờ Nyannyan nữa.

Ngoài ra có thể chơi thêm Triple Tactics Talent để cộng card khi bị dính handtrap.

Ngoài ra còn engine hỗ trợ rất tốt cho kha khá nhiều deck ở format hiện tại, chính là engine Adventurer Token

Engine đó bao gồm:

Water Enchantress of the Temple
Water Enchantress of the Temple - Card Information | Yu-Gi-Oh! Database

Level 3 WATER Spellcaster Effect Monster ATK/1500 DEF/1200

If you control an “Adventurer Token”: You can Special Summon this card from your hand. You can banish this card from your hand or GY; add 1 “Rite of Aramesir” from your Deck or GY to your hand. If you control an “Adventurer Token”: You can place 1 Field Spell that mentions “Adventurer Token” from your Deck face-up in your Field Zone. You can only use each effect of “Water Enchantress of the Temple” once per turn.

Rite of Aramesir
Rite of Aramesia by MrCat95 on DeviantArt

Normal Spell

If you control no “Adventurer Token”: Special Summon 1 “Adventurer Token” (Fairy/EARTH/Level 4/ATK 2000/DEF 2000), then if you do not control “Fateful Adventure”, you can place 1 “Fateful Adventure” from your Deck face-up in your Spell & Trap Zone. You cannot activate the effects of monsters on the field the turn you activate this card, except Special Summoned monsters’. You can only activate 1 “Rite of Aramesir” per turn.

Fateful Adventure

Continuous Spell

Once per turn, the first time a monster you control equipped with an Equip Spell would be destroyed by battle, it is not destroyed. You can only use each of the following effects of “Fateful Adventure” once per turn. During your Main Phase: You can add 1 monster that mentions “Adventurer Token” from your Deck to your hand, then send 1 card from your hand to the GY. If a monster(s) is Normal or Special Summoned: You can take 1 Equip Spell that mentions “Adventurer Token” from your Deck, and either add it to your hand or equip it to 1 “Adventurer Token” you control.

Wandering Gryphon Rider
Wandering Gryphon Rider by MrCat95 on DeviantArt

Level 7 WIND Winged Beast Effect Monster ATK/2000 DEF/2800

During the Main Phase, if you control no monsters, or control an “Adventurer Token” (Quick Effect): You can Special Summon this card from your hand. When a card or effect is activated while you control an “Adventurer Token” (Quick Effect): You can shuffle this card into the Deck, and if you do, negate that activation, and if you do that, destroy that card. You can only use each effect of “Wandering Gryphon Rider” once per turn.

Dracoback, the Rideable Dragon
Dracoback the Dragon Steed by MrCat95 on DeviantArt

Equip Spell

Equip only to a monster you control. You can only control 1 “Dracoback, the Rideable Dragon”. You can only use each of the following effects of “Dracoback, the Rideable Dragon” once per turn. While this card is equipped to a non-Effect Monster: You can target 1 card your opponent controls; return it to the hand. If this card is sent to the GY: You can target 1 “Adventurer Token” you control; equip this card to that target.

Engine đánh thuê cho (gần như) mọi deck combo hiện tại. Water Enchantress sẽ search lên tay Rite of Aramesir. Rite of Aramesir sẽ “đẻ” cho chúng ta 1 Token, rồi đặt Fathful Adventure lên sân. Sau đó, Faithful sẽ add lên tay 1 Wandering Gryphoon Rider lên tay, sau đó trả 1 card. Đó có thể là Qinglong để tiếp tục combo, hay chỉ đơn giản là các lá bài thừa trên tay bạn. Tiếp theo, Wandering có thể nhảy lên sân, giúp chúng ta có 1 body negate dễ dàng, đỡ sợ các thể loại handtrap.

Chơi 3 Water Enchantress và Rite (2 ở OCG), các mảnh khác chơi 1 vì chỉ cần 1 Rite là đủ hết các mảnh còn lại, tiết kiệm slot cho các mảnh combo.

2.Các lá bài hỗ trợ trong Extra Deck:

Stardust Charge Warrior
Which variation of Stardust Dragon is your favorite? - Yu-Gi-Oh 5Ds - fanpop
Stardust Charge Warrior

Level 6 WIND Warrior Synchro Effect Monster ATK/2000 DEF/1300

1 Tuner + 1 or more non-Tuner monsters
When this card is Synchro Summoned: You can draw 1 card. You can only use this effect of “Stardust Charge Warrior” once per turn. This card can attack all Special Summoned monsters your opponent controls, once each.

Coral Dragon
Coral Dragon Artwork by Carlos123321 on DeviantArt
Coral Dragon

Level 6 WATER Dragon Tuner Synchro Effect Monster ATK/2400 DEF/500

1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters
Once per turn: You can discard 1 card, then target 1 card your opponent controls; destroy it. If this Synchro Summoned card is sent from the field to the GY: You can draw 1 card. You can only use this effect of “Coral Dragon” once per turn.

Giúp bạn cộng card khi thực hiện combo. Chơi 1 với mỗi lá.

Muddy Mudragon

Level 6 DARK Dragon Synchro Effect Monster ATK/500 DEF/2200

1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters
This card can be used as a substitute for any 1 Fusion Material whose name is specifically listed on the Fusion Monster Card, but the other Fusion Material(s) must be correct. During your Main Phase, if you control this Synchro Summoned card: You can Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters you control as Fusion Material, including this card. You can only use this effect of “Muddy Mudragon” once per turn.

Vì không còn V.F.D nên chúng ta sẽ synchro lên Muddy Mudragon để từ đó ra các quái thú Fusion mạnh, như Invoked Caliga hay Red-Eyes Dark Dragoon (TCG).

Chơi 0-1.

Invoked Caliga
Invoked Caliga DuelLinks Artwork with AI by REVELLIOM on DeviantArt

Level 4 DARK Beast Fusion Effect Monster ATK/1000 DEF/1800

“Aleister the Invoker” + 1 DARK monster
Each player can only attempt to activate 1 monster effect per turn. Each player can only attack with 1 monster during each Battle Phase.

Nếu chơi Muddy Mudragon thì chúng ta không thể không chơi lá bài này. Cùng với 1 Crystal Wing, Caliga sẽ là 1 vật cản cực lớn đối với đối thủ.

Chơi 0-1 (0 nếu không chơi Muddy)

CloudcastleChiến thuật Virtual World
Cloudcastle Artwork by Carlos123321 on DeviantArt
Cloudcastle

Level 9 WIND Machine Synchro Effect Monster ATK/0 DEF/3000

1 Tuner + 1 or more non-Tuner monsters
When this card is Synchro Summoned: You can target 1 Level 9 monster in your Graveyard; Special Summon that target. Level 8 or lower monsters cannot attack the turn they are Normal or Special Summoned.

Giúp bạn nhanh chóng ra Xyz Rank 9. Chơi 0-1. 0 nếu bạn ít ra quái thú rank 9.

Vermillion Dragon Mech
Vermillion Dragon Mech by Yugi-Master on DeviantArt
Vermillion Dragon Mech

Level 9 FIRE Machine Synchro Effect Monster ATK/2700 DEF/1800

1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters
Once per turn: You can banish 1 Tuner from your hand, GY, or face-up field, then target 1 card on the field; destroy it. If this Synchro Summoned card is destroyed by card effect and sent to the GY: You can target 1 of your banished Tuners; add it to your hand.

Giúp bạn bắn phá backrow hoặc những lá khó chịu. Chơi 1.

Ravenous Crocodragon Archethys
Ravenous Crocodragon Archethys - Card Information | Yu-Gi-Oh! Database
Ravenous Crocodragon Archethys

Level 9 WATER Fish Synchro Effect Monster ATK/1000 DEF/1000

1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters
Gains 500 ATK/DEF for each card in your hand. You can only use each of the following effects of “Ravenous Crocodragon Archethys” once per turn.
● If this card is Synchro Summoned: You can draw cards equal to the number of non-Tuners used for its Synchro Summon.
● (Quick Effect): You can discard 2 cards, then target 1 card on the field; destroy it.

Một lá bài vừa giúp bạn cộng card, vừa giải quyết những lá bài khó chịu. Chơi 1.

Ultimaya Tzolkin
Ultimaya Tzolkin Artwork by grezar on DeviantArt
Ultimaya Tzolkin

Level 0 DARK Dragon Synchro Effect Monster ATK/0 DEF/0

(This card’s original Level is always treated as 12.)
Cannot be Synchro Summoned. Must be Special Summoned (from your Extra Deck) by sending 2 Level 5 or higher monsters you control with the same Level to the GY (1 Tuner and 1 non-Tuner). Once per turn, when a Spell/Trap Card(s) is Set on your field (except during the Damage Step): You can Special Summon 1 “Power Tool” Synchro Monster or 1 Level 7 or 8 Dragon Synchro Monster from your Extra Deck. While you control another Synchro Monster, monsters cannot target this card for attacks, also your opponent cannot target it with card effects.

Crystal Wing Synchro Dragon
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là image-51.png
Crystal Wing Synchro Dragon

Level 8 WIND Dragon Synchro Effect Monster ATK/3000 DEF/2500

1 Tuner + 1+ non-Tuner Synchro Monsters
Once per turn, when another monster’s effect is activated (Quick Effect): You can negate the activation, and if you do, destroy that monster, and if you do that, this card gains ATK equal to the destroyed monster’s original ATK until the end of this turn. If this card battles an opponent’s Level 5 or higher monster, during damage calculation: This card gains ATK equal to the current ATK of the opponent’s monster it is battling during that damage calculation only.

Được gọi lên từ Coral Dragon và 1 quái thú Synchro Level 6 khác trên sân. Ultimaya sẽ giúp bạn lên Crystal Wing Synchro Dragon, mãnh thú cực mạnh có thể negate hiệu ứng đối phương. Đây là end board ưu tiên turn 1 kể từ khi bị forbidden True King of All Calamities.

Chơi 1 với mỗi lá bài.

b) Những lá bài Xyz:

The Phantom Knights of Break Sword
The Phantom Knights of Break Sword by ParryDox on DeviantArt in 2020 | Broken  sword, Yugioh monsters, Phantom
The Phantom Knights of Break Sword

Rank 3 DARK Warrior Xyz Effect Monster ATK/2000 DEF/1000

2 Level 3 monsters
Once per turn: You can detach 1 material from this card, then target 1 card you control and 1 card your opponent controls; destroy them. If this Xyz Summoned card is destroyed: You can target 2 “The Phantom Knights” monsters with the same Level in your GY; Special Summon them and increase their Levels by 1, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except DARK monsters.

1 lá bài 1-đổi-1 thú vị, ngoài ra còn sở hữu sức công to, giúp bạn dễ dàng gọi ra Zeus nhanh hơn. Chơi 1.

Number 39: Utopia Beyond
Number 39: Utopia Beyond - Artwork by korotime on DeviantArt
Number 39: Utopia Beyond

Rank 6 LIGHT Warrior Xyz Effect Monster ATK/3000 DEF/2500

2 Level 6 monsters
If this card is Xyz Summoned: The ATK of all monsters your opponent currently controls become 0. Once per turn, during either player’s turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 face-up Xyz Monster you control and 1 “Utopia” monster in your Graveyard; banish the first target, and if you do, Special Summon the second target, then gain 1250 LP.

Là 1 lá bài giúp bạn dễ dàng beatdown đối thủ. Ngoài ra còn là lá bài quan trọng nhất giúp bạn ra Zeus nên chơi 1.

Gaia Dragon, the Thunder Charger
Gaia Dragon, the Thunder Charger by Yugi-Master on DeviantArt
Gaia Dragon, the Thunder Charger

Rank 7 WIND Dragon Xyz Effect Monster ATK/2600 DEF/2100

2 Level 7 monsters
You can also Xyz Summon this card by using a Rank 5 or 6 Xyz Monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage.

Không có gì đặc biệt, ngoài là 1 lá bài giúp tăng nguyên liệu cho Zeus. Chơi 1.

Constellar Ptolemy M7
Constellar Ptolemy M7 by Yugi-Master on DeviantArt

Rank 6 LIGHT Machine Xyz Effect Monster ATK/2700 DEF/2000

2 Level 6 monsters
You can also Xyz Summon this card by using a “Constellar” Xyz Monster you control as material, other than “Constellar Ptolemy M7”. (Transfer its materials to this card.) If Summoned this way, the following effect cannot be activated this turn. Once per turn: You can detach 1 material from this card, then target 1 monster on the field or in either GY; return that target to the hand.

Ptolemy M7 sẽ giúp bạn đẩy các chướng ngại dưới mộ hay trên sân về tay. Đôi khi còn giúp bạn tái chế hàng để combo tiếp hoặc dùng trong các turn sau nữa.

Chơi 1.

Phantom Fortress Enterblathnir
He)art of the Cards — Phantom Fortress Enterblathnir

Rank 9 WIND Machine Xyz Effect Monster ATK/2900 DEF/2500

2 Level 9 monsters
Once per turn: You can detach 1 material from this card, then activate 1 of these effects;
● Banish 1 card your opponent controls.
● Banish 1 random card from your opponent’s hand.
● Banish 1 card from your opponent’s GY.
● Banish the top card of your opponent’s Deck, face-up.

Giúp bạn có thể loại bỏ những chướng ngại khó bị loại bỏ. Chơi 0-1.

Divine Arsenal AA-ZEUS – Sky Thunder
Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder - Card Information | Yu-Gi-Oh! Database
Divine Arsenal AA-ZEUS – Sky Thunder

Rank 12 LIGHT Machine Xyz Effect Monster ATK/3000 DEF/3000

2 Level 12 monsters
Once per turn, if an Xyz Monster battled this turn, you can also Xyz Summon “Divine Arsenal AA-ZEUS – Sky Thunder” by using 1 Xyz Monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) (Quick Effect): You can detach 2 materials from this card; send all other cards from the field to the GY. Once per turn, if another card(s) you control is destroyed by battle or an opponent’s card effect: You can attach 1 card from your hand, Deck, or Extra Deck to this card as material.

Lá bài Xyz quan trọng, không thể thiếu trong mọi Deck chơi Xyz. Khả năng clear sân quá mạnh nên chơi 1.

III. Combo đơn giản:

Trên tay có 1 Kawloon và 1 Lulu (và 1 card và 1 Spell/Trap bất kì trên tay)

B1: Kích eff Kawloon, đặt Chuche lên Spell/Trap Zone

B2: Kích eff Lulu, chọn Chuche, gửi Qinglong xuống mộ, triệu hồi lên, và lấy Laolao lên tay.

B3: Eff Qinglong, lấy Lili lên tay và gửi 1 card trên tay xuống mộ.

B4: Eff Lili, chọn Chuche, send Nyannyan để gọi lên sân, rồi send Qinglong xuống mộ.

B5: Kích Laolao, chọn Chuche, send Nyannyan, gọi lên sân, rồi gọi lại Nyannyan lên sân.

B6: Dùng Laolao + Lili -> lên Ultimaya Tzolkin. Set 1 lá Spell/Trap để Tzoklin gọi lên Crystal Wing

B7: Dùng Lulu + Nyannyan -> Muddy Mudragon. Dùng hiệu ứng Muddy, gửi nó và Tzoklin xuống để gọi lên Invoked Caliga.

Trên đây là combo đơn giản, các bạn có thể tự sáng tạo ra combo của riêng mình.

IV. Điểm mạnh và yếu:

1.Điểm mạnh:

-Khả năng quay tay ổn định.

-Không sợ Skill Drain (lá gây nguyền rủa)

2. Điểm yếu:

-Rất sợ handtrap (tiêu biểu là Ash Blossom)

-Trừ hàng khá nhiều.

– Đôi khi cực brick (tạ) nếu bạn không có hàng để combo.

(Đấy là những chia sẻ của mình, còn nếu các bạn có thấy điểm mạnh/yếu gì của Deck muốn bổ sung thì hãy để lại bình luận ở dưới để giúp mình hoàn thiện bài viết hơn)

V. Decklist tham khảo:

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là top-1-hung-1024x758.jpg

(bỏ 1 crossout là đủ rồi nhé)

Facebook: https://www.facebook.com/YuGiOh.Guidance.Vietnam

https://ygoguidance.com/

i* Lưu ý: Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam luôn ủng hộ việc chia sẻ bài viết để có thể tiếp cận với nhiều độc giả hơn. Tuy nhiên, yêu cầu các bạn khi copy bài viết lên các trang khác phải ghi rõ nguồn Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam – How to master Yugioh card game. Cảm ơn các bạn. *

Thế giới bài ma thuật còn ẩn chứa rất nhiều điều thú vị và chính các bạn, các độc giả của Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam, là người tìm ra những sáng tạo đó. Mỗi Share hoặc like của các bạn sẽ là động lực giúp Blog phát triển hơn!

Click to rate this post!
[Total: 5 Average: 5]

About Soulmaker

7 thoughts on “Chiến thuật Virtual World

    1. Do tụi mình mấy tuần này công việc cũng khá nhiều, cộng thêm bọn mình muốn nghiên cứu kĩ để viết cho cẩn thận hơn một chút nên mình ra bài viết khá trễ. Xin lỗi bạn và mong bạn tiếp tục ủng hộ cho blog tụi mình ạ! Cảm ơn bạn đã đọc bài viết tụi mình!

  1. luôn ủng hộ ad, không biết ad có thể làm một bài viết về deck synchron đc ko, em thấy sao khi banned jet synchron thì không còn ai chơi nữa

    1. Deck Synchron phụ thuộc vào mộ khá nhiều, nên từ khi ban Jet (con chủ lực trong việc Synchro Level 2) thì rất khó lên được Cosmic Blazar nên đây là lí do không ai chơi nữa (ban Level Eater với Jet thì Synchron khó có cửa đấu lắm, j4f là chính). Do đó mình cũng sẽ không viết về Synchron nhé! Cảm ơn bạn nhiều!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.